Tulevat kurssit

Lisätiedot:

8302301 VERKKOLUENTO: IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON HAASTEET. MIHIN LÄÄKITYKSESSÄ TULEE KIINNITTÄÄ HUOMIOTA?

ke 19.9.2018 klo 14.00–16.00 Juvan kirjasto.

Luennoitsijoina sairaala-apteekkari FaT Jouni Ahonen, KYS.

Ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Ilmoittautuminen 12.9.2018 mennessä. Osallistujien toivotaan tulevan paikalle 10 minuuttia ennen lähetyksen alkua.