Tulevat kurssit

Lisätiedot:

8302300 YLEISÖLUENTO: AKTIIVISUUDEN JA TERVEYDEN MERKITYS IKÄIHMISTEN TOIMINTAKYVYLLE

ma 3.9.2018 klo 14.00 Juvan kunnanvirasto, valtuustosali.

Luennoitsija tutkijatohtori Milla Saajanaho, Gerontologian tutkimuskeskus.

Luennolla käsitellään liikunnan ja muun aktiivisuuden vaikutuksia ikäihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Lisäksi puhutaan terveyden merkityksestä aktiivisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Luennolla käsitellään myös sitä, mitkä tekijät auttavat ikäihmisiä ylläpitämään tai lisäämään omaa aktiivisuuttaan ja siten edistämään toimintakykyään läpi vanhuuden. Osallistujien toivotaan tulevan paikalle 10 minuuttia ennen luennon alkua.  Yhteistyössä Juvan kirjasto.