Tulevat kurssit

Lisätiedot:

1204491 SAKSAN VERKKOKURSSI ● 24 t ● 42 € ● max 3

tasot 2-3/A2-B1, op. Uta Lindgrén 

9.9.–8.12.2019

Tällä kurssilla voit itse valita, milloin opiskelet syntyperäisen opettajan johdolla. Kurssi on tarkoitettu jo saksan kielen alkeet hallitseville, jotka haluavat parantaa omia kirjallisia saksan viestintätaitojaan. Tehtävät koostuvat ajankohtaisista luku- tai tiedonhakutehtävistä, saksan kielioppia kertaavista harjoituksista sekä sanaston ja fraasien harjoittelusta. Saat myös palautettavia kirjoitusharjoituksia, joista opettaja antaa sinulle henkilökohtaista palautetta. Kurssille ei tarvitse hankkia oppikirjaa. Muista antaa sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä. 

ilmoittautumiset ja lisätiedot: 044-4175220 sekä http://www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi