Tulevat kurssit

Lisätiedot:

1205495 RANSKAN VERKKOKURSSI ● 24 t ● 42 € ● max 2

tasot 1-3/A1-B1, op.  Tuomas Salomaa 
13.1.–6.4.2020

Toiveissa opiskella ranskaa haluamanasi ajankohtana? Kevään verkkokurssi soveltuu eritasoisille opiskelijoille: voit valita, harjoitteletko matkailijalle tarpeellisia ilmaisuja ja tutustut ranskalaiseen kulttuuriin (matkailulinja), vai kertaatko ranskan kielen keskeisiä rakenteita ja matkailutilanteita (kertauslinja). Saat viikoittain opiskeluohjelman ja palautettavan harjoituksen aiheen, josta opettaja antaa sinulle henkilökohtaista palautetta. Tarvitset tietokoneen/tabletin, verkkoyhteyden ja sähköpostiosoitteen. Saat opettajalta kurssin alussa tarkat ohjeet sähköpostitse. Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä! 

ilmoittautumiset ja lisätiedot: 044-417 5220 sekä http://www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi