Tulevat kurssit

Lisätiedot:

1198400 KEHITY KUVAAJANA (24 t/37 €), Keskuskoulu, äidinkielen luokka 2 

ti 4.2.–31.3.2020 klo 17.00–19.30, opettajana Sampo Luukkainen. Huom. kurssin alkamispäivää muutettu.
 
Työpajamuotoisella kurssilla perehdytään monipuolisesti valokuvauksen tärkeimpiin käsitteisiin käytännössä mm. valmistelu, sommittelu, valaistus, kohteen hallinta / ohjaaminen, kameran tärkeimmät säädöt ja kuvankäsittely. Kurssi sopii kaiken tasoisille kuvaajille. Kurssilla kuvataan erilaisissa ympäristöissä.