Tulevat kurssit

Lisätiedot: 2198401 Naisten hyvinvointikurssi (maksuton kurssi)

Digiosuudet: to 3.9., 24.9. ja 15.10.2020 klo 13.15–14.45 Sulkavan kunnanviraston kuntalaisten olohuone
Suositellaan käyttämään omia laitteita. Opiskellaan tekstinkäsittelyä, viestintää, tärkeimpien tietoyhteiskunnan palvelujen käyttöä tablet -laitteella. Aiempaa kokemusta tableteista ei tarvita.

Kouluttajana toimii tieto- ja viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck.