Tulevat kurssit

Lisätiedot:

1203401 Englannin kieliopin kertaus (10t/20€) Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone

ke 15.9.-13.10.2021, klo 18.00-19.30, op. Riitta Itkonen

Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kerrataan kieliopin keskeisiä rakenteita. Eritasoisista harjoituksista löytyy sopivia edistyneemmille opiskelijoille ja vähemmän opiskelleille.