Tulevat kurssit

Lisätiedot:

3402400 Ohjelmointi ja koodaus (6 t/19 €) keskuskoulu, digiluokka

to 23.9.–7.10.2021 klo 17.00–18.30, op. Jukka-Pekka Parviainen

Kurssilla tutustutaan ohjelmointiin Python ohjelmointikielen avulla. Materiaalina kurssilla on “Ohjelmoinnin alkeet” avoimen verkkokurssin materiaali, jonka tehtäviä tehdään ohjatusti kurssin aikana. Materiaali löytyy osoitteesta http://tie.koodariksi.fi Kurssi lähtee aivan perusteista, joten aikaisempaa osaamista ohjelmoinnista ei vaadita. Kurssilla tarvitaan tietokone, jossa on ajan tasalla oleva internet-selain. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa ohjelmoinnin peruskäsitteisiin esimerkkien ja tehtävien avulla.