Kehittämishankkeet

Hankkeet lukuvuonna 2017-2018

Laatu- ja kehittämishanke                                                                        

Opiston laatu- ja kehittämishanke 2017–2018 on jatkoa vuonna 2014 alkaneelle laatu- ja kehittämistyölle. Hankkeen päämääränä on tukea kunnan elinvoimaisuutta vahvistamalla senioriväestön kansalaisaktiivisuutta ja osallistuvuutta. Hankkeen päätavoitteena on Järvi-Saimaan kansalaisopiston henkilöstön senioripedagogiikan kehittäminen. Toisena tavoitteena on senioriaktiivisuuden vahvistaminen opiston toimialueella.

Syksyn 2017 senioripedagogiikkaan liittyvissä koulutuksissa kouluttajana toimii YTL Seija Okulov Itä-Suomen yliopistosta. Koulutusten aikana pohditaan sitä, mitä osallisuuden huomioiminen ja edistäminen tarkoittavat käytännön toimina ikääntyvien oppimisen tukemisessa. Osaamistavoitteena on koulutusten kautta ymmärtää, mitä sosiaalipedagogiikka ja sen eri elementit tarkoittavat oppimisen kannalta ja erityisesti seniorioppijoiden kohdalla. Luentojen jälkeen kokoonnutaan pohtimaan tiimeissä luentojen antia.

Senioripedagogiikkaan liittyvät koulutukset syksy 2017:

Pe 29.9.2017 klo 14.30–17.00 Juvalla Partalan kartanossa.

Teema: Sosiaalipedagogisen ajattelun perusta.

Pe 10.11.2017 klo 14.30–17.00 Juvalla Partalan kartanossa.

Teema: Osallisuus ja yhteisöllisyys ikääntyvän oppijan näkökulmasta.

Hankkeeseen liittyvät aktivointiryhmät:

Opiston toimipisteisiin perustetaan senioreille suunnatut aktivointiryhmät lukuvuodeksi 2017–2018, joiden tehtävä on aktivoida kanssaihmisiä osallistumaan hyvinvointia lisäävään ja ylläpitävään toimintaan. Aktivointiryhmät kokoontuvat 2–3 kertaa lukuvuoden 2017–2018 aikana ja niitä ohjaa kansalaisopiston rehtori Anne Partanen. Osallistuminen aktivointiryhmien toimintaan on vapaaehtoista ja maksutonta. Tilaisuudet aloitetaan kahvitarjoilulla.

Aktivointiryhmien ensimmäinen kokoontuminen:

ma 2.10.2017 klo 11.00–12.30 Juvan kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 303 (3. krs)

ti 3.10.2017 klo 11.00–12.30 Sulkavan kunnanvirasto, alakerran kokoustila

ke 4.10.2017 klo 11.00–12.30 Rantasalmen kunnanvirasto, kokoushuone 3

Ilmoittautuminen kahvitarjoilujen vuoksi 27.9.2017 mennessä toimistosihteeri Suvi Saalille, suvi.saali(a)sulkava.fi, 044 417 5220. Ensimmäisessä kokoontumisessa on mukana musiikinopettaja Oiva Auvinen kertomassa senioriväestölle suunnatuista uusista musiikkiin liittyvistä hyvinvointia ylläpitävistä kursseista.

 

Kysely: Millaista toimintaa tarvitaan ikääntyvien kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi?

 

Erasmus+ -hanke                                                                                      

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on mukana Sisä-Savon kansalaisopiston sekä Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopiston kanssa Erasmus+ -hankkeessa. Aikuiskoulutuksen liikkuvuustuen avulla tuetaan kunkin kansalaisopiston henkilökunnan osallistumista eurooppalaisille kursseille. Kansainvälisten kurssien tavoitteena on kehittää opetuksen laatua, antaa mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen sekä tutustua eri maiden opettamisen kulttuureihin.

                                                                                                                            

Sydän tekee hyvää -liikuntapilottihanke                                                        

Järvi-Saimaan kansalaisopisto aloitti Sydän tekee hyvää -liikuntapilottihankkeen yhteistyössä Juvan Sydänyhdistyksen kanssa. Juvalla hanke toteutetaan syksyllä 2017 liikuntakurssina, johon liittyy sydänyhdistyksen edustajien tekemät mittaukset kurssin alussa ja lopussa.  

Kurssin aikana terveyttä ylläpidetään ja kuntoa kohotetaan eri liikuntamuotojen avulla. Kurssiin sisältyy maksulliset Terveyden 3 ottelumittaukset: kokonaiskolesteroli, verenpaine ja vyötärönympärys sekä niihin liittyvä ammattilaisen henkilökohtainen ohjaus.