Kehittämishankkeet

Hankkeet vuosina 2019-2020

Heikkoja perustaitoja ja digitaalisia valmiuksia vahvistavat koulutushankkeet 2019-2020                                                           

Järvi-Saimaan kansalaisopiston saama valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteistä Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on muun muassa ehkäistä eriarvoisuutta ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Koulutusten kohderyhmänä ovat tukea digitaitoihin tarvitsevat aikuiset, mm. työttömät, eläkeläiset sekä maahanmuuttajat.

Hankkeiden päätavoitteena on kehittää Järvi-Saimaan kansalaisopiston hakevaa ja etsivää toimintaa kansalaisopiston toimialueella Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen kunnan eri toimijoiden kanssa. Hankkeiden myötä annetaan kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua laajemmin aktiivisuutta ja osallistuvuutta tukeviin kunnan järjestämiin peruspalveluihin. Näin opiston toimialueella olevia kuntia tuetaan syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävässä toiminnassa.

 Linkki palautelomakkeelle