Kehittämishankkeet

Hankkeet lukuvuonna 2018-2019

Laatu- ja kehittämishanke                                                                        

Opiston laatu- ja kehittämishanke 2017–2018 jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Se on jatkoa vuonna 2014 alkaneelle laatu- ja kehittämistyölle. Hankkeen päämääränä on tukea kunnan elinvoimaisuutta vahvistamalla senioriväestön kansalaisaktiivisuutta ja osallistuvuutta. Hankkeen päätavoitteena on Järvi-Saimaan kansalaisopiston henkilöstön senioripedagogiikan kehittäminen. Toisena tavoitteena on senioriaktiivisuuden vahvistaminen opiston toimialueella.

 

Erasmus+ -hanke                                                                                      

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on mukana Sisä-Savon kansalaisopiston sekä Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopiston kanssa Erasmus+ -hankkeessa. Aikuiskoulutuksen liikkuvuustuen avulla tuetaan kunkin kansalaisopiston henkilökunnan osallistumista eurooppalaisille kursseille. Kansainvälisten kurssien tavoitteena on kehittää opetuksen laatua, antaa mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen sekä tutustua eri maiden opettamisen kulttuureihin.