Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautumiset alkavat ti 16.8.2021 klo 12.00. Voit ilmoittautua henkilökohtaisesti toimistoissa, puhelimitse tai www-sivuilla olevan linkin kautta. Huom! Sähkö- ja puhepostilla ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Ilmoittaudu viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua!

Opiskeluoikeus lähi- ja etäopetuksessa

 

Opiskeluun oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmat kurssimaksunsa maksaneet. Kansalaisopisto ei ota vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssi- tai materiaalimaksuja maksamatta. Selvitä maksamattomat laskut kansalaisopiston toimistossa.
 
HUOM! Kurssin opettajan päätehtävänä on kurssin opetus. Opetuksen ja toiminnan aikana opetustila on vain opiston käytössä ja tunnille voivat osallistua vain ne, jotka ovat kurssimaksunsa maksaneet. Varsinkin liikuntaryhmissä opiskelijat tulevat kurssille nimenomaan rentoutumaan arjen kiireistä. Monelle kansalaisopiston kurssi/tunti on se viikon ainoa hetki, jolloin saa ajatella omia asioita nauttien liikuntahetkestä.
 
Myös puku- ja wc-tilat tulee rauhoittaa liikuntatuntien ajaksi, koska äänet helposti kulkeutuvat edellä mainittujen tilojen läheisyydessä, vaikka ovet olisivatkin pukuhuoneisiin kiinni. Myöskään opettajia ja opiskelijoita koskeva vakuutus ei korvaa kurssille kuulumattomia henkilöitä.

Kurssien minimiopiskelijamäärä

Läsnäolo ensimmäisellä kokoontumiskerralla on tärkeää kurssin alkamisen vuoksi. Minimiopiskelijamäärä on kurssikohtainen 5 tai 7, joillakin erikoiskursseilla määrä voi olla suurempi. Lyhytkurssit alkavat vain, jos määräaikaan mennessä on ilmoittautunut 7 henkilöä. Jos kurssin minimiopiskelijamäärä ei täyty, kurssi peruuntuu. Tästä ilmoitetaan opiskelijoille ryhmätekstiviestillä. Jos alkaneen kurssin minimiopiskelijamäärä alittuu lukukauden aikana kolme (3) kertaa, kurssi keskeytyy.