Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautumiset alkavat pe 17.8.2017 klo 8.00. Voit ilmoittautua henkilökohtaisesti toimistoissa, puhelimitse tai www-sivuilla olevan linkin kautta. Huom! Sähkö- ja puhepostilla ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Ilmoittaudu viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua!

Opiskeluoikeus

Opiskeluun oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmat kurssimaksunsa maksaneet. Opisto ei ota vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssi- tai materiaalimaksuja maksamatta. Selvitä maksamattomat laskut opiston toimistossa. Opisto pidättää itsellään oikeuden saadun kurssipaikan perumiseen myös selvittämättömissä tapauksissa.

Kurssien minimiopiskelijamäärä

Läsnäolo ensimmäisellä kokoontumiskerralla on tärkeää kurssin alkamisen vuoksi. Minimiopiskelijamäärä on kurssikohtainen 5 tai 7, joillakin erikoiskursseilla määrä voi olla suurempi. Lyhytkurssit alkavat vain, jos määräaikaan mennessä on ilmoittautunut 7 henkilöä. Jos kurssin minimiopiskelijamäärä ei täyty, kurssi peruuntuu. Tästä ilmoitetaan opiskelijoille ryhmätekstiviestillä. Jos alkaneen kurssin minimiopiskelijamäärä alittuu lukukauden aikana kolme (3) kertaa, kurssi keskeytyy.