Ohjeet ilmoittautumiseen

Ilmoittautumiset alkavat ti 13.8.2019 klo 12.00 Voit ilmoittautua henkilökohtaisesti toimistoissa, puhelimitse tai www-sivujen kautta. Huom! Sähkö- ja puhepostilla ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Ilmoittaudu viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua!

Opiskeluoikeus

Opiskeluun oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmat kurssimaksunsa maksaneet. Kansalaisopisto ei ota vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssi- tai materiaalimaksuja maksamatta. Selvitä maksamattomat laskut kansalaisopiston toimistossa.

HUOM! Kurssin opettajan päätehtävänä on kurssin opetus. Opetuksen ja toiminnan aikana opetustila on vain opiston käytössä ja tunnille voivat osallistua vain ne, jotka ovat kurssimaksunsa maksaneet. Varsinkin liikuntaryhmissä opiskelijat tulevat kurssille nimenomaan rentoutumaan arjen kiireistä. Monelle opiston kurssi/tunti on se viikon ainoa hetki, jolloin saa ajatella omia asioita nauttien liikuntahetkestä.

Myös puku- ja wc-tilat tulee rauhoittaa liikuntatuntien ajaksi, koska äänet helposti kulkeutuvat edellä mainittujen tilojen läheisyydessä, vaikka ovet olisivatkin pukuhuoneisiin kiinni. Myöskään opettajia ja opiskelijoita koskeva vakuutus ei korvaa kurssille kuulumattomia henkilöitä.

Kurssien minimiopiskelijamäärä

Läsnäolo ensimmäisellä kokoontumiskerralla on tärkeää kurssin alkamisen vuoksi. Minimiopiskelijamäärä on kurssikohtainen 5 tai 7, joillakin erikoiskursseilla määrä voi olla suurempi. Lyhytkurssit alkavat vain, jos määräaikaan mennessä on ilmoittautunut 7 henkilöä. Jos kurssin minimiopiskelijamäärä ei täyty, kurssi peruuntuu. Tästä ilmoitetaan opiskelijoille ryhmätekstiviestillä. Jos alkaneen kurssin minimiopiskelijamäärä alittuu lukukauden aikana kolme (3) kertaa, kurssi keskeytyy.

Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen puhelimitse

Juva:

toimisto 044 417 5224, 044 417 5225

Musiikin kurssit, ilmoittautuminen suoraan instrumenttiopettajalle

Rantasalmi:

044 417 5226, 044 417 5220

Sulkava: 044 417 5220

Musiikin kurssit, ilmoittautuminen suoraan instrumenttiopettajalle

Ilmoittautuminen internetissä

Internetin kautta ilmoittauduttaessa ohjelma vaatii koko henkilötunnuksen (Henkilötietolaki 13 §).Jos et halua antaa henkilötunnustasi tai sinulla ei sitä ole, on ilmoittautuminen tehtävä opiston toimistossa.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Opintoryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä soitinopetusta lukuun ottamatta. Kurssi ei ala, mikäli ennakkoilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Kurssit alkavat opinto-oppaassa ilmoitettuna ajankohtana. Kansalaisopistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia tai saat opiskelupaikan varasijalta. Jokaviikkoinen opintoryhmä voi peruuntua kerran lukukauden aikana, esim. opettajan sairastumisen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän, opisto hankkii sijaisen tai pidetään yksi tai useampi korvauskerta.