Kurssimaksut

Kansalaisopiston lähi- ja etäopetus on maksullista. Kurssin hinta on mainittu kurssitiedoissa. Kansalaisopiston kurssien maksut kattavat koko lukuvuoden opetuksen. Kansalaisopisto laskuttaa kurssit, netti-ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta maksaminen ei ole mahdollista. Maksamattomat laskut menevät perintään, jonka hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto lisää laskun loppusummaan viivästyskoron. Tarvittaessa ennen kurssilaskun eräpäivää maksuasioissa voi ottaa yhteyttä kansalaisopiston toimistoon, p. 044 417 5220. Mikäli haluat, voit osallistua koko lukuvuoden kestävällä kurssilla vain jommallekummalle lukukaudelle. Kurssimaksu on silloin puolet koko lukuvuoden maksusta. Ilmoita kevätlukukauden peruminen kansalaisopiston toimistoon viimeistään 22.10.2021. 

 

Kurssimaksujen peruutusehdot lähi- ja etäopetuksessa 

Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa

Järvi-Saimaan kansalaisopisto ei vastaa kansalaisopistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista kansalaisopistolle ja sen ylläpitäjälle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää opinto-ohjelmaan merkityn kurssitoiminnan toteuttamisen. Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, johon ei voi etukäteen valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi kulkutauti, viranomaisen antama kielto tai määräys.

Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa paikallisten terveysviranomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Kurssimaksua ei palauteta, jos kurssi siirretään lähiopetuskurssista etäopetuskurssiksi ja se on merkitty opinto-ohjelmaan merkinnällä: Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.

Kurssin siirtäminen lähiopetuksesta etäopetukseen tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin

Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Jos viranomaisten rajoitukset sallivat, etäopetuskurssi voidaan palauttaa lähiopetuskurssiksi. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.

Kurssimaksun palautuksen ehdot

  1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
  2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Kurssimaksupalautuksissa noudatetaan Sulkavan peruspalvelulautakunnan 13.5.2020 tekemää päätöstä kurssimaksujen palautuksista (§ 24).

Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston Sulkavan toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

Lukuvuosimaksu

Lukuvuosimaksun 185 € maksamalla voit osallistua lukuvuoden aikana enintään kuudelle kurssille kaikissa kolmessa kunnassa lukuun ottamatta erikoiskursseja, kuvataiteen ja käsityön perusopetusta, yksinlaulua ja instrumenttiopetusta. Jos haluat lukuvuosimaksun, ota yhteyttä toimistoon. Lukuvuosimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu kurssi ei alkaisikaan. Lukuvuosimaksu laskutetaan kahdessa erässä.
 
HUOM! Jos olet ilmoittautunut lukuvuosimaksulla kurssille, mutta et osallistu kurssin toimintaan, peruuttamattomasta jääneestä kurssi-ilmoittautumisesta veloitamme 10 €:n maksun.
 
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan näyttelijöiden kurssimaksut sisältyvät yleiseen lukuvuosimaksuun. Sinun ei tarvitse enää syksyllä ilmoittautua itse kurssille, jos olet antanut jatkamisilmoituksen keväällä tai jos uudet opiskelijat ovat antaneet henkilötietonsa musiikkiteatterivastaava Marja Ikoselle kevään tai kesän aikana. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.
 
Lukuvuosimaksu on voimassa 1.8.2021–31.5.2022 välisenä aikana. Lukuvuosimaksuja voi maksaa useita/henkilö. Jos opiskelee esim. 12 kurssia lukuvuoden aikana, voi maksaa kaksi lukuvuosimaksua. Lukuvuosimaksu ei oikeuta ilmaisiin tutustumiskäynteihin kursseilla. Lukuvuosimaksu sisältää kopiokuluja 5 €/lukuvuosi.
 
Opetustunnin pituus on 45 min ja mahdolliset tauot sisältyvät opinto-oppaan tuntimääriin.
 

Materiaali- ja kopiointimaksut

Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat, kopiot ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin tai kopiokulut, siitä on erillinen maininta kurssikuvauksen yhteydessä.
 
Järvi-Saimaan kansalaisopisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin kurssiohjelmassa ja kurssimaksuissa.
 

Kurssimaksun maksaminen Smartum liikunta-, liikunta- ja kulttuurisetelillä tai ePassilla

Setelit ovat henkilökohtaisia maksuvälineitä, joten niillä voi maksaa vain oman liikunta- ja kulttuuriin liittyvien lähi- ja etäopetuskurssien maksun, ei muiden maksua (esim. perheenjäsen).
 
Toimita maksusetelit ilmoittautumisen jälkeen mahdollisimman pian kansalaisopiston toimistoon.
 
Smartum-seteleillä ja ePassilla maksettaessa summan täytyy olla riittävä koko laskun maksamiseen, koska toimistoissa ei ole käteiskassaa eikä kansalaisopisto lähetä osalaskuja. Seteleillä ei voi maksaa materiaaleja ja kopiomaksuja, lukuun ottamatta lähi- ja etäopetuskursseja, joissa materiaalit ja kopiomaksut kuuluvat hintaan. Verohallinnon ohjeistukseen perustuen taiteen perusopetuksen kursseja tai muita tutkintoon johtavia kursseja liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai ePassilla ei voi maksaa.
 
HUOM! Kansalaisopisto ei palauta liikunta- ja kulttuurisetelillä maksettua lähi- tai etäopetuskurssimaksua, mikäli opiskelija peruu kurssin. Sitä vastoin, jos lähi- tai etäopetuskurssin peruuntuminen johtuu kansalaisopistosta, opiskelija voi siirtää maksun johonkin toiseen kansalaisopiston saman lukuvuoden kurssiin. Jos lähiopetuskurssi joudutaan perumaan kansalaisopistosta tai sen ylläpitäjän ulkopuolisen tekijän johtuvasta syystä (force majeure -tilanne), liikunta- ja kulttuurisetelillä maksettua kurssimaksua ei palauteta.
 
ePassilla voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä puhelimitse, netissä tai kansalaisopiston toimistoissa.

 

Musiikin kurssimaksut lähi- ja etäopetuksessa

Kaikissa kansalaisopiston toimipisteissä musiikin instrumenttiopetus on henkilökohtaista yksityisopetusta. Henkilökohtaisen tunnin pituus on 20, 30 tai 40 minuuttia. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena, jolloin tunnin pituus on esim. 90 minuuttia. Musiikin opetukseen voi osallistua esikouluiästä lähtien. Opiskelijalla täytyy olla opiskeltava soitin kotona.
 
Sulkavan ja Juvan toimipiste
 
Sulkavan ja Juvan toimipisteessä toteutetaan musiikin kursseja, jotka sisältyvät alla oleviin lukukausimaksuihin. Opetus ei sisälly taiteiden perusopetuksen yleiseen oppimäärään. Halutessaan opiskelija voi osallistua Rantasalmen toimipisteessä toteutettavaan taiteen perusopetukseen. Tällöin kurssit laskutetaan taiteen perusopetukseen sisältyvän kurssihinnoittelun mukaan. Sulkavalla soitinkaruselliin voivat osallistua 6–8-vuotiaat.
 
Musiikin lukukausimaksut lähi- ja etäopetuksessa
 
Vapaaseen sivistystyöhön sisältyvän opetuksen syyslukukausi 93 € ja kevätlukukausi 102 € sisältävät yhden instrumentin (20 min) esim. harmonikka, piano tai yksinlaulu (20 min) ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita opettajan suosituksesta myös yhden soittimen (30 min) tai yksinlaulun (30 min), jolloin lukukausi syyslukukaudelta 123 € ja kevätlukukaudelta 132 €. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.
 
Rantasalmen toimipiste
 
Rantasalmen toimipisteen musiikinopetus on pääasiassa taiteen perusopetusta (TPO) ja noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Rantasalmella kaikki taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään kuuluvillasoittotunneilla käyvät puhallin- ja lyömäsoittajat ovat velvollisia osallistumaan yhteissoittoon jossakin Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen orkestereista. Uusien opetussuunnitelmien mukaan yhteissoittoon kannustetaan myös muissa instrumenteissa (kuten piano, kitara, sähköbasso). Soitinvalmennukseen Rantasalmella voivat osallistua viisi vuotta täyttäneet. Rantasalmella annetaan taiteen perusopetusta myös teatteritaiteessa. Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvan musiikin opetuksessa (esim. harmonikka), on normaalit kurssimaksut.
 

Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut syyslukukaudelta 98 € ja kevätlukukaudelta 107 €

sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. huilu, piano tai lyömäsoittimet ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija. Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan soittajien kurssimaksut sisältyvät musiikin lukukausimaksuun. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja ja jos soittaja ei osallistu millekään muulle musiikkikurssille kansalaisopistossa kuin musikaaliorkesteriin. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Lisäksi Rantasalmella:

Lisäinstrumentti eli sivusoitin 20 min (vain pääsoittimessaan perustaso 2:n suorittaneet, jos paikkoja on vapaana) 98 €/syyslukukausi ja 107 €/kevätlukukausi. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.
 
Instrumentissaan vähintään perustaso 1:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 30 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 128 €/syksy ja 137 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.
 
Instrumentissaan vähintään perustaso 3:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 40 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 158 €/syksy ja 167 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.
 

Opintoseteliavustus

Opetushallitus on myöntänyt opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää korvaamaan tai alentamaan opiskelijoiden kurssimaksuja. Opintoseteleitä on rajoitettu määrä ja niitä myönnetään ilmoittautumisen yhteydessä niin monelle oikeutetulle kuin niitä riittää. 

Seuraaviin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt saavat yhden 20 €:n alennuksen valitsemastaan kurssista:

  • työttömät,
  • seniorit (63 +) ja eläkkeellä olevat,
  • maahanmuuttajat ja
  • alhaisen pohjakoulutuksen omaavat.

Avustus ei koske lukuvuosimaksua. Opintoseteliavustusta ei saa netti-ilmoittautumisella.

Kansalaisopiston tenttipalvelu

Tarvittaessa kansalaisopisto voi hoitaa esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttien valvontoja. Valvontamaksu on 35 €/tentti. Valvonnasta on sovittava rehtorin ja tenttaavan oppilaitoksen kanssa.