Kurssimaksut

Kansalaisopiston opetus on maksullista. Kurssin hinta on mainittu kurssitiedoissa. Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin, siitä on erillinen maininta. Kansalaisopiston kurssien maksut kattavat koko lukuvuoden opetuksen.

Kansalaisopisto laskuttaa kurssit, netti-ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta maksaminen ei ole mahdollista. Maksamattomat laskut menevät perintään, jonka hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto lisää laskun loppusummaan viivästyskoron. Tarvittaessa ennen kurssilaskun eräpäivää maksuasioissa voi ottaa yhteyttä opiston toimistoon, p. 044 417 5220. Jos keskeytät kurssin, opintomaksua ja/tai lukuvuosimaksua ei palauteta. Kurssimaksua ei myöskään palauteta, jos kurssi on opiskelijan taitotasoon soveltumaton kurssi, kurssi keskeytyy opiskelijamäärän vähenemisen tai opettajan vaihtumisen takia.

Voit osallistua koko lukuvuoden kestävällä kurssilla vain jommallekummalle lukukaudelle. Kurssimaksu on silloin puolet koko vuoden maksusta. Ilmoita kevätlukukauden peruminen opiston toimistoon viimeistään 18.10.2019 mennessä.

Lukuvuosimaksu

Lukuvuosimaksun 170 € maksamalla voit osallistua lukuvuoden aikana korkeintaan kuudelle kurssille kaikissa kolmessa kunnassa lukuun ottamatta erikoiskursseja, kuvataiteen ja käsityön perusopetusta, yksinlaulua ja instrumenttiopetusta. Jos haluat lukuvuosimaksun, ota yhteyttä toimistoon. Lukuvuosimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu kurssi ei alkaisikaan. Lukuvuosimaksu laskutetaan kahdessa erässä.

HUOM! Jos olet ilmoittautunut lukuvuosimaksulla kurssille, mutta et osallistu kurssin toimintaan, peruuttamattomasta jääneestä kurssi-ilmoittautumisesta veloitamme 10 €:n maksun.

Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan näyttelijöiden kurssimaksut sisältyvät yleiseen lukuvuosimaksuun. Sinun ei tarvitse enää syksyllä ilmoittautua itse kurssille, jos olet antanut jatkamisilmoituksen keväällä tai jos uudet opiskelijat ovat antaneet henkilötietonsa musiikkiteatterivastaava Marja Ikoselle kevään tai kesän aikana. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Lukuvuosimaksu on voimassa 1.8.2019-31.5.2020 välisenä aikana. Lukuvuosimaksuja voi maksaa useita/henkilö. Jos opiskelee esim. 12 kurssia lukuvuoden aikana, voi maksaa kaksi lukuvuosimaksua. Lukuvuosimaksu ei oikeuta ilmaisiin tutustumiskäynteihin kursseilla. Lukuvuosimaksu sisältää kopiokuluja 5 €/lukuvuosi.

Opetustunnin pituus on 45 min ja mahdolliset tauot sisältyvät opinto-oppaan tuntimääriin.

MATERIAALI- JA KOPIOMAKSUT

Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat, kopiot ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin tai kopiokulut, siitä on erillinen maininta kurssikuvauksen yhteydessä.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin kurssiohjelmassa ja kurssimaksuissa.

KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN SMARTUMPAYLLA, SMARTUM LIIKUNTA-, LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELILLÄ TAI EPASSILLA

Setelit ovat henkilökohtaisia maksuvälineitä, joten niillä voi maksaa vain oman liikunta- ja kulttuuriin liittyvien kurssien maksun, ei muiden maksua (esim. perheenjäsen). Toimita maksusetelit ilmoittautumisen jälkeen mahdollisimman pian kansalaisopiston toimistoon. Smartum-seteleillä ja ePassilla maksettaessa summan täytyy olla riittävä koko laskun maksamiseen, koska toimistoissa ei ole käteiskassaa eikä kansalaisopisto lähetä osalaskuja. Seteleillä ei voi maksaa materiaaleja ja kopiomaksuja, lukuun ottamatta kursseja, joissa materiaalit ja kopiomaksut kuuluvat hintaan. Verohallinnon ohjeistukseen perustuen taiteen perusopetuksen kursseja tai muita tutkintoon johtavia kursseja liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai ePassilla ei voi maksaa.

HUOM! Kansalaisopisto ei palauta liikunta- ja kulttuurisetelillä maksettua kurssimaksua, mikäli opiskelija peruu kurssin. Sitä vastoin, jos kurssin peruuntuminen johtuu kansalaisopistosta, opiskelija voi siirtää maksun johonkin toiseen kansalaisopiston saman lukuvuoden kurssiin.

EPassilla voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä puhelimitse, netissä tai kansalaisopiston toi- mistoissa.

Musiikin kurssimaksut

Kaikissa kansalaisopiston toimipisteissä musiikin instrumenttiopetus on henkilökohtaista yksityisopetusta. Henkilökohtaisen tunnin pituus on 20 minuuttia tai 30 minuuttia. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena, jolloin tunnin pituus on esim. 90 minuuttia. Musiikin opetukseen voi osallistua esikouluiästä lähtien. Opiskelijalla täytyy olla opiskeltava soitin kotona.

Sulkavan ja Juvan toimipiste

Sulkavan ja Juvan toimipisteessä toteutetaan musiikin kursseja, jotka sisältyvät alla oleviin lukukausimaksuihin. Opetus ei sisälly taiteiden perusopetuksen yleiseen oppimäärään. Halutessaan opiskelija voi osallistua Rantasalmen toimipisteessä toteutettavaan taiteen perusopetukseen. Tällöin kurssit laskutetaan taiteen perusopetukseen sisältyvän kurssihinnoittelun mukaan. Sulkavalla soitinkaruselliin voivat osallistua 6–8-vuotiaat.

Musiikin lukukausimaksut

Ei taiteiden perusopetuksen yleiseen oppimäärään sisältyvän opetuksen syyslukukausi 88 € ja kevätlukukausi 97 € sisältävät yhden instrumentin (20 min) esim. harmonikka, piano tai yksinlaulu (20 min) ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita opettajan suosituksesta myös yhden soittimen (30 min) tai yksinlaulun (30 min), jolloin lukukausi syyslukukaudelta on 118 € ja kevätlukukaudelta 127 €. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Rantasalmen toimipiste

Rantasalmen toimipisteen musiikinopetus on pääasiassa taiteen perusopetusta (TPO) ja noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Rantasalmella kaikki taiteiden perusopetuksen yleiseen oppimäärään kuuluvilla soittotunneilla käyvät puhallin- ja lyömäsoittajat ovat velvollisia osallistumaan yhteissoittoon jossakin Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen orkestereista. Uusien opetussuunnitelmien mukaan yhteissoittoon kannustetaan myös muissa instrumenteissa (kuten piano, kitara, sähköbasso). Soitinvalmennukseen Rantasalmella voivat osallistua viisi vuotta täyttäneet. Rantasalmella annetaan taiteen perusopetusta myös teatteritaiteessa.

Ei taiteiden perusopetuksen yleiseen oppimäärään kuuluvan musiikin opetuksessa (esim. harmonikka), on normaalit kurssimaksut.

Lukukausimaksu syyslukukaudelta 93 € ja kevätlukukaudelta 102 €

sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. huilu, piano tai lyömäsoittimet ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan soittajien kurssimaksut sisältyvät musiikin lukukausimaksuun. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja ja jos soittaja ei osallistu millekään muulle musiikkikurssille opistossa kuin musikaaliorkesteriin. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Instrumenttiopetus on yksilö- ja pienryhmäopetusta (2–3 oppilasta) ja opetuskerran pituus on 20 min, pienryhmissä esim. 40 min.

Lisäksi Rantasalmella:

Lisäinstrumentti eli sivusoitin (vain pääsoittimessaan perustaso 2:n suorittaneet, jos paikkoja on vapaana) 93 €/syyslukukausi ja 102 €/kevätlukukausi. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Instrumentissaan vähintään perustaso 1:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 30 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 123 €/syksy ja 132 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Instrumentissaan vähintään perustaso 3:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 40 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 153 €/syksy ja 162 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Opintoseteliavustus

Opetushallitus on myöntänyt opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää korvaamaan tai alentamaan opiskelijoiden kurssimaksuja. Opintoseteleitä on rajoitettu määrä ja niitä myönnetään ilmoittautumisen yhteydessä niin monelle oikeutetulle kuin niitä riittää.

Seuraaviin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt saavat yhden 30 €:n alennuksen valitsemastaan kurssista:

  • työttömät,
  • seniorit (63 +) ja eläkkeellä olevat,
  • maahanmuuttajat ja
  • alhaisen pohjakoulutuksen omaavat.

Avustus ei koske lukuvuosimaksua. Opintoseteliavustusta ei saa netti-ilmoittautumisella.

Opiston tenttipalvelu

Tarvittaessa opisto voi hoitaa esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttien valvontoja. Valvontamaksu on 35 €/tentti. Valvonnasta on sovittava rehtorin ja tenttaavan oppilaitoksen kanssa.