Kurssimaksut

Opiston opetus on maksullista. Sulkavan peruspalvelulautakunta on hyväksynyt opiston maksut 31.5.2017. Kurssin hinta on mainittu kurssitiedoissa. Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin, siitä on erillinen maininta. Kansalaisopiston kurssien maksut kattavat koko lukuvuoden opetuksen.

Opisto laskuttaa kurssit, netti-ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta maksaminen ei ole mahdollista. Maksamattomat laskut menevät perintään, jonka hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto lisää laskun loppusummaan viivästyskoron. Tarvittaessa ennen kurssilaskun eräpäivää maksuasioissa voi ottaa yhteyttä opiston toimistoon, p. 044 417 5220. Jos keskeytät kurssin, opintomaksua ja/tai lukuvuosimaksua ei palauteta. Kurssimaksua ei myöskään palauteta, jos kurssi on opiskelijan taitotasoon soveltumaton kurssi, kurssi keskeytyy opiskelijamäärän vähenemisen tai opettajan vaihtumisen takia.

 

Voit osallistua koko lukuvuoden kestävällä kurssilla vain jommallekummalle lukukaudelle. Kurssimaksu on silloin puolet koko vuoden maksusta. Ilmoita kevätlukukauden peruminen opiston toimistoon viimeistään 20.10.2017 mennessä.

Suomi 100 vuotta -juhlavuoden kunniaksi opisto tarjoaa rintamasotilastunnuksen ja rintamapalvelustunnuksen omaavalle henkilölle yhden maksuttoman kurssin lukuvuonna 2017-2018. Kurssin voi valita opiston kurssivalikoimasta.

Lukuvuosimaksu

Lukuvuosimaksun 167 € maksamalla voit osallistua lukuvuoden aikana korkeintaan kuudelle kurssille kaikissa kolmessa kunnassa lukuun ottamatta erikoiskursseja, kuvataiteen ja käsityön perusopetusta, yksinlaulua ja instrumenttiopetusta. Jos haluat lukuvuosimaksun, ota yhteyttä toimistoon. Lukuvuosimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu kurssi ei alkaisikaan. Lukuvuosimaksu laskutetaan kahdessa erässä.

HUOM! Jos olet ilmoittautunut lukuvuosimaksulla kurssille, mutta et osallistu kurssin toimintaan, peruuttamattomasta jääneestä kurssi-ilmoittautumisesta veloitamme 10 €:n maksun.

Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan näyttelijöiden kurssimaksut sisältyvät yleiseen lukuvuosimaksuun. Sinun ei tarvitse enää syksyllä ilmoittautua itse kurssille, jos olet antanut jatkamisilmoituksen keväällä tai jos uudet opiskelijat ovat antaneet henkilötietonsa musiikkiteatterivastaava Marja Ikoselle kevään tai kesän aikana. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Lukuvuosimaksu on voimassa 1.8.2017-31.5.2018 välisenä aikana.

Opetustunnin pituus on 45 min ja mahdolliset tauot sisältyvät opinto-oppaan tuntimääriin.

Musiikin kurssimaksut

Kaikissa opiston toimipisteissä musiikin instrumenttiopetus on henkilökohtaista yksityisopetusta. Henkilökohtaisen tunnin pituus on 20 minuuttia. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena, jolloin tunnin pituus on esim. 90 minuuttia. Musiikinopetukseen voi osallistua esikouluiästä lähtien. Opiskelijalla täytyy olla opiskeltava soitin kotona.

Sulkavan ja Juvan toimipiste

Sulkavan ja Juvan toimipisteessä toteutetaan musiikin kursseja, jotka sisältyvät alla olevaan lukukausimaksuun. Opetus ei sisälly taiteen perusopetukseen. Halutessaan opiskelija voi osallistua Rantasalmen toimipisteessä toteutettavaan taiteen perusopetukseen. Tällöin kurssit laskutetaan taiteen perusopetukseen sisältyvän kurssihinnoittelun mukaan. Sulkavalla soitinkaruselliin voivat osallistua 6–8 -vuotiaat.

Lukukausimaksu syyslukukaudelta 85 € ja kevätlukukaudelta 95 €

sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. harmonikka, piano tai yksinlaulu (20 min) ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot ja bändit.

Rantasalmen toimipiste

Rantasalmen toimipisteen musiikinopetus on pääasiassa taiteen perusopetusta ja noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Rantasalmella kaikki soittotunneilla käyvät puhallin- ja lyömäsoittajat ovat velvollisia osallistumaan yhteissoittoon jossakin Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen orkestereista. Soitinvalmennukseen Rantasalmella voivat osallistua 5 vuotta täyttäneet. Muilla musiikkikursseilla kuin instrumentti- tai yksinlaulukursseilla tai Rantasalmen orkestereissa/musikaaliorkesterissa on normaalit kurssimaksut. Rantasalmella annetaan taiteen perusopetusta myös teatteritaiteessa.

Lukukausimaksu syyslukukaudelta 90 € ja kevätlukukaudelta 100 €

sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. huilu, piano tai lyömäsoittimet ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot ja bändit.

Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan soittajien kurssimaksut sisältyvät musiikin lukukausimaksuun. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja ja jos soittaja ei osallistu millekään muulle musiikkikurssille opistossa kuin musikaaliorkesteriin. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Lisäksi Rantasalmella:

Lisäinstrumentti (vain pääsoittimessa perustaso 2:n suorittaneet, jos paikkoja on vapaana) 90 €/syysluku- kausi ja 100 €/kevätlukukausi. Instrumenttiopetus on yksilö- ja pienryhmäopetusta (2–3 oppilasta) ja opetuskerran pituus on 20 min, pienryhmissä 30–40 min.

Instrumentissaan vähintään perustaso 2:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 30 min opetuskertaan. Lukukausimaksu on 120 €/syksy ja 130 €/kevät.

Opintoseteliavustus

Opetushallitus on myöntänyt opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää korvaamaan tai alentamaan opiskelijoiden kurssimaksuja. Opintoseteleitä on rajoitettu määrä ja niitä myönnetään ilmoittautumisen yhteydessä niin monelle oikeutetulle kuin niitä riittää.

Seuraaviin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt saavat yhden 30 €:n alennuksen valitsemastaan kurssista:

  • työttömät,
  • seniorit (63 +) ja eläkkeellä olevat,
  • maahanmuuttajat ja
  • alhaisen pohjakoulutuksen omaavat.

Avustus ei koske lukuvuosimaksua. Opintoseteliavustusta ei saa netti-ilmoittautumisella.

Opiston tenttipalvelu

Tarvittaessa opisto voi hoitaa esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttien valvontoja. Valvontamaksu on 35 €/tentti. Valvonnasta on sovittava rehtorin ja tenttaavan oppilaitoksen kanssa.