Kurssimaksut

Opiston opetus on maksullista. Kurssin hinta on mainittu kurssitiedoissa. Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin, siitä on erillinen maininta. Kansalaisopiston kurssien maksut kattavat koko lukuvuoden opetuksen.

Opisto laskuttaa kurssit, netti-ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta maksaminen ei ole mahdollista. Maksamattomat laskut menevät perintään, jonka hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto lisää laskun loppusummaan viivästyskoron. Tarvittaessa ennen kurssilaskun eräpäivää maksuasioissa voi ottaa yhteyttä opiston toimistoon, p. 044 417 5220. Jos keskeytät kurssin, opintomaksua ja/tai lukuvuosimaksua ei palauteta. Kurssimaksua ei myöskään palauteta, jos kurssi on opiskelijan taitotasoon soveltumaton kurssi, kurssi keskeytyy opiskelijamäärän vähenemisen tai opettajan vaihtumisen takia.

Voit osallistua koko lukuvuoden kestävällä kurssilla vain jommallekummalle lukukaudelle. Kurssimaksu on silloin puolet koko vuoden maksusta. Ilmoita kevätlukukauden peruminen opiston toimistoon viimeistään 19.10.2018 mennessä.

Lukuvuosimaksu

Lukuvuosimaksun 167 € maksamalla voit osallistua lukuvuoden aikana korkeintaan kuudelle kurssille kaikissa kolmessa kunnassa lukuun ottamatta erikoiskursseja, kuvataiteen ja käsityön perusopetusta, yksinlaulua ja instrumenttiopetusta. Jos haluat lukuvuosimaksun, ota yhteyttä toimistoon. Lukuvuosimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu kurssi ei alkaisikaan. Lukuvuosimaksu laskutetaan kahdessa erässä.

HUOM! Jos olet ilmoittautunut lukuvuosimaksulla kurssille, mutta et osallistu kurssin toimintaan, peruuttamattomasta jääneestä kurssi-ilmoittautumisesta veloitamme 10 €:n maksun.

Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan näyttelijöiden kurssimaksut sisältyvät yleiseen lukuvuosimaksuun. Sinun ei tarvitse enää syksyllä ilmoittautua itse kurssille, jos olet antanut jatkamisilmoituksen keväällä tai jos uudet opiskelijat ovat antaneet henkilötietonsa musiikkiteatterivastaava Marja Ikoselle kevään tai kesän aikana. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Lukuvuosimaksu on voimassa 1.8.2018-31.5.2019 välisenä aikana. Lukuvuosimaksuja voi maksaa useita/henkilö. Jos opiskelee esim. 12 kurssia lukuvuoden aikana, voi maksaa kaksi lukuvuosimaksua. Lukuvuosimaksu ei oikeuta ilmaisiin tutustumiskäynteihin kursseilla. Lukuvuosimaksu sisältää kopiokuluja 5 €/lukuvuosi.

Opetustunnin pituus on 45 min ja mahdolliset tauot sisältyvät opinto-oppaan tuntimääriin.

MATERIAALI- JA KOPIOMAKSUT

Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat, kopiot ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin tai kopiokulut, siitä on erillinen maininta kurssikuvauksen yhteydessä.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin kurssiohjelmassa ja kurssimaksuissa.

KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN SMARTUM LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELILLÄ TAI EPASSILLA

Kansalaisopisto ottaa vastaan Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Kursseja voi maksaa myös sähköisillä Sportti- ja kulttuuriPassilla. Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat työnantajan tarjoamia verottomia henkilöstöetuja liikunta- ja kulttuuriharrasteisiin. Huomioithan, että setelit ovat henkilökohtaisia maksuvälineitä, joten niillä voi maksaa vain oman liikunta- ja kulttuuriin liittyvien kurssien maksun, ei muiden maksua (esim. perheenjäsen).

Toimita maksusetelit ilmoittautumisen jälkeen mahdollisimman pian opiston toimistoon. Tarkista ennen seteleiden palauttamista, että niiden voimassaoloaika on voimassa. Tekstaa jokaiseen seteliin selvällä käsialalla nimesi ennen niillä maksamista. Maksutilanteessa opisto ei vaihda seteleitä rahaksi, eikä anna rahaa takaisin seteleistä. Smartum-seteleillä ja ePassilla maksettaessa summan täytyy olla riittävä koko laskun maksamiseen, koska toimistoissa ei ole käteiskassaa eikä opisto lähetä osalaskuja. Opisto tarvittaessa kysyy maksutilanteessa henkilöllisyystodistuksen. Seteleillä ei voi maksaa materiaaleja ja kopiomaksuja, lukuunottamatta kursseja, joissa materiaalit ja kopiomaksut kuuluvat hintaan.

HUOM! Verohallinnon ohjeistukseen perustuen taiteen perusopetuksen kursseja tai muita tutkintoon johtavia kursseja liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai ePassilla ei voi maksaa.

HUOM! Opisto ei palauta liikunta- ja kulttuurisetelillä maksettua kurssimaksua, mikäli opiskelija peruu kurssin. Sitä vastoin, jos kurssin peruuntuminen johtuu opistosta, opiskelija voi siirtää maksun johonkin toiseen opiston saman lukuvuoden kurssiin.

SMARTUM liikunta- ja kulttuurisetelillä voi maksaa kansalaisopiston kursseja opiston toimipisteen toimistoissa.

Smartum liikuntaseteli ja ePassi (Sporttipassi): kaikki aikuisten liikunnan kurssit
Smartum kulttuuriseteli ja ePassi (Kulttuuripassi): musiikin ryhmä- ja yksilöopetus aikuisille (ei taiteen perusopetuksen kurssit) sekä kurssit 1102400, 1102300, 1102212, 1102213, 1302200 ja 1302201.

EPassilla voi maksaa puhelimitse tai netissä/opiston toimistoissa.

Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä internetissä. Huomioithan, että koko kurssimaksun summa on oltava ePassilla, osamaksua ei voi tehdä. Jos aikoo suorittaa maksun ePassilla, ostoskoriin ei voi samanaikaisesti ottaa muita kuin liikunnan tai kulttuurin kursseja. ePassilla maksaminen onnistuu puhelimitse soittamalla opiston toimiston toimistoihin.

Musiikin kurssimaksut

Kaikissa opiston toimipisteissä musiikin instrumenttiopetus on henkilökohtaista yksityisopetusta. Henkilökohtaisen tunnin pituus on 20 minuuttia. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena, jolloin tunnin pituus on esim. 90 minuuttia. Musiikinopetukseen voi osallistua esikouluiästä lähtien. Opiskelijalla täytyy olla opiskeltava soitin kotona.

Sulkavan ja Juvan toimipiste

Sulkavan ja Juvan toimipisteessä toteutetaan musiikin kursseja, jotka sisältyvät alla olevaan lukukausimaksuun. Opetus ei sisälly taiteen perusopetukseen. Halutessaan opiskelija voi osallistua Rantasalmen toimipisteessä toteutettavaan taiteen perusopetukseen. Tällöin kurssit laskutetaan taiteen perusopetukseen sisältyvän kurssihinnoittelun mukaan. Sulkavalla soitinkaruselliin voivat osallistua 6–8 -vuotiaat.

Lukukausimaksu syyslukukaudelta 88 € ja kevätlukukaudelta 97 €

sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. harmonikka, piano tai yksinlaulu (20 min) ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Rantasalmen toimipiste

Rantasalmen toimipisteen musiikinopetus on pääasiassa taiteen perusopetusta ja noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Rantasalmella kaikki soittotunneilla käyvät puhallin- ja lyömäsoittajat ovat velvollisia osallistumaan yhteissoittoon jossakin Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen orkestereista.Uusien opetussuunnitelmien mukaan yhteissoittoon kannustetaan myös muissa instrumenteissa (kuten piano, kitara, sähköbasso).Soitinvalmennukseen Rantasalmella voivat osallistua 5 vuotta täyttäneet. Muilla musiikkikursseilla kuin instrumentti- tai yksinlaulukursseilla tai Rantasalmen orkestereissa/musikaaliorkesterissaon normaalit kurssimaksut. Rantasalmella annetaan taiteen perusopetusta myös teatteritaiteessa.

Lukukausimaksu syyslukukaudelta 93 € ja kevätlukukaudelta 102 €

sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. huilu, piano tai lyömäsoittimet ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan soittajien kurssimaksut sisältyvät musiikin lukukausimaksuun. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja ja jos soittaja ei osallistu millekään muulle musiikkikurssille opistossa kuin musikaaliorkesteriin. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Instrumenttiopetus on yksilö- ja pienryhmäopetusta (2–3 oppilasta) ja opetuskerran pituus on 20 min, pienryhmissä esim. 40 min.

Lisäksi Rantasalmella:

Lisäinstrumentti eli sivusoitin (vain pääsoittimessaan perustaso 2:n suorittaneet, jos paikkoja on vapaana) 93 €/syyslukukausi ja 102 €/kevätlukukausi. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Instrumentissaan vähintään perustaso 1:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 30 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 123 €/syksy ja 132 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Instrumentissaan vähintään perustaso 3:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 40 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 153 €/syksy ja 162 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Opintoseteliavustus

Opetushallitus on myöntänyt opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää korvaamaan tai alentamaan opiskelijoiden kurssimaksuja. Opintoseteleitä on rajoitettu määrä ja niitä myönnetään ilmoittautumisen yhteydessä niin monelle oikeutetulle kuin niitä riittää.

Seuraaviin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt saavat yhden 30 €:n alennuksen valitsemastaan kurssista:

  • työttömät,
  • seniorit (63 +) ja eläkkeellä olevat,
  • maahanmuuttajat ja
  • alhaisen pohjakoulutuksen omaavat.

Avustus ei koske lukuvuosimaksua. Opintoseteliavustusta ei saa netti-ilmoittautumisella.

Opiston tenttipalvelu

Tarvittaessa opisto voi hoitaa esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttien valvontoja. Valvontamaksu on 35 €/tentti. Valvonnasta on sovittava rehtorin ja tenttaavan oppilaitoksen kanssa.