Opiskeluinfo

OPISKELUUN LIITTYVÄ ASIOITA

Henkilötietolaki (523/99, 10 §)

Opiskelijaa koskevat tiedot rekisteröidään opiston ylläpitämään HelleWi-kurssinhallintajärjestelmänhenkilötietorekisteriin. Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteriseloste kokonaisuudessaan on nähtävillä opiston toimistoissa ja www-sivuilla.

Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta osallistujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille/ryhmiin ja jotta osallistumismaksut kohdentuvat oikein. Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan huoltajan tiedot, jotta laskutus voidaan kohdentaa oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa esim. työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot laskun lähettämistä varten. Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten edellyttämien tilastotietojen tuottamista varten.

Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla kurssille/ryhmään kirjautumisen yhteydessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin. Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä
koskevia tietoja on tietokannassa. Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa. Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan kurssille/ryhmään ilmoittautumisen tai työsuhteen alkamisen yhteydessä.

Rekisteröity voi esittää virheellisen tiedon oikaisupyynnön palveluntarjoajalle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Rekisterin tietokannassa oleville ilmoitetaan suullisesti tai kirjallisesti siitä, että häntä koskevat nimi- ja yhteystiedot on rekisteröity järjestelmään ja että järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä palveluntarjoajan toimistoissa ja www-sivuilla.

Esteettömyys

Opiston opiskelu, opetusjärjestelyt ja tilat ovat mahdollisimman esteettömiä. Jos koet, että esteettömyys ei toteudu kurssillasi tai tarvitset kurssillasi henkilökohtaista avustajaa, ole yhteydessä kurssin opettajaan tai toimialueen vastuuhenkilöön. Opiskelijan tulee tarvittaessa hankkia itse henkilökohtainen avustajansa. Jos sinulla on kurssin aikana tunne, että sinua ei hyväksytä omana itsenäsi, voit ottaa asian esille kurssin aikana tai tarvittaessa opettajan kanssa kurssin opetusajan ulkopuolella. Lisätietoja opiston esteettömyydestä voit lukea opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi.

Oppitunnin peruuntuminen

Oppitunnin peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä tai puhelimitse. Jokaviikkoinen opintoryhmä (1-2 t) voi peruuntua kerran lukukauden aikana, esim. opettajan sairastumisen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän, opisto hankkii sijaisen tai pidetään yksi tai useampi korvauskerta.

Vakuutukset

Sulkavan kunta on vakuuttanut Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opiskelevat opiskelijat.

Tiedottaminen

Kurssiohjelmaan tulevista muutoksista, opiston tapahtumista ym. tiedotetaan mm. jokaisen opistokunnan paikallislehdessä, nettisivuilla ja Facebookissa. Kurssien äkillisistä peruuntumisista ja muista kursseihin liittyvistä asioista lähetämme viestit ryhmätekstiviestipalvelun kautta, joten et voi vastata saamaasi viestiin.

Opintoryhmien kuvaaminen

Opintoryhmien toimintaa, opiston tapahtumia ja visuaalisten taiteiden kurssitöitä valokuvataan. Valokuvia julkaistaan opiston www-sivuilla, Facebookissa ja opinto-oppaassa. Niitä voidaan käyttää myös opiston mainonnassa ja markkinoinnissa.

Todistukset

Opiskelusta annetaan kurssin päätyttyä pyydettäessä osallistumistodistus. Todistus on ilmainen lukuvuoden aikana. Myöhemmin toimitettuna todistusmaksu on 10 €/kurssi. Taiteen perusopetuksen todistusta voit pyytää toimistosta, kun arvelet 500 opintotuntia on suoritettu tai kun olet lopettamassa opintojasi kansalaisopistossa. Todistus on ilmainen.

Opistolaiskunta

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kaikki opiskelijat kuuluvat opistolaiskuntaan ja ovat tervetulleita osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Sulkavalla toimii kansalaisopiston opistolaisyhdistys, jonka puheenjohtajana on Sirpa Ruottinen, puh. 050 365 0058.