Opiskeluinfo

Koronaohjeet Järvi-Saimaan kansalaisopiston opiskelijoille

Olet tervetullut terveenä kurssille!

Kurssin alkaessa mene suoraan opetustilaan. Huomioithan eteisessä ja takkinaulakoilla muut sisääntulijat, jotta turvavälit säilyvät muihin kurssilaisiin. Kurssin loputtua suuntaa suoraan kotimatkalle.
 
Suosittelemme käyttämään hengityssuojaimia, jos turvaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista opetustilan luonteesta riippuen.
 
Pese tai desinfioi kädet aina kurssille tultaessa ja pois lähtiessä. Käsiä kannattaa pestä mahdollisuuksien mukaan myös kurssin aikana.
 
Yski ja aivasta hihaan tai peitä suusi ja nenäsi kertakäyttöisellä paperinenäliinalla. Heitä sitten nenäliina roskiin.
 
Opetustilasta löytyy kertakäyttöisiä puhdistusliinoja ja desinfioivia puhdistusaineita, joilla voit huolehtia kanssamme yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden ja -laitteiden hygieniasta.
 
Jos sinulla on flunssan oireita, olet matkustanut ulkomailla tai olet altistunut koronalle, jätäthän kurssikerran väliin. Myös jos sinulla on perhepiirissä tai samassa taloudessa asuvalla hengitystieinfektio-oireita, suosittelemme jäämistä kotiin. Jos sinulla on hengitystieinfektio-oireita, ole yhteydessä lähimpään terveydenhuoltoon.
 
Kurssin opettaja voi lähettää opiskelijan kotiin, jos opiskelijalla on hengitystieinfektio-oireita. Opetustilaan jäävä muu ryhmä voi jatkaa toimintaansa opettajan harkinnan mukaan.
 
Huomioithan, että koronatestin tuloksen saaminen saattaa kestää useita päiviä. Muiden opiskelijoiden ja henkilöstön suojelemiseksi sinun tulee pysytellä kotona ainakin siihen saakka, kunnes olet saanut vahvistuksen testituloksesta.
 
Jos olet saanut koronatartunnan, ilmoita siitä mahdollisimman pian kansalaisopiston toimistoon siinä toimipisteessä, jossa kurssipaikkasi sijaitsee:

Sulkava: Opistosihteeri Anni Hämäläinen 044 417 5220

Juva: Toimistosihteeri Johanna Satoniemi 044 417 5224

Rantasalmi: Aluevastaava, musiikin suunnittelijaopettaja Janne Ikonen 044 417 5227

Lisätietoja voit kysyä kurssisi opettajalta tai lukea www-sivuilla olevasta Järvi-Saimaan kansalaisopiston varautumissuunnitelmasta 2021–2022. Yhteystietosi kannattaa pitää ajan tasalla!  Ilmoitamme opetukseen liittyvistä muutoksista mahdollisimman pian tiedon saatuamme.

Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus. Henkilötiedon käyttö Sulkavan kunnan palveluissa Järvi-Saimaan kansalaisopiston ylläpitäjänä toimii Sulkavan kunta. Kun opiskelija ilmoittautuu Järvi-Saimaan kansalaisopiston kursseille, on hän asiakkaana Sulkavan kunnan palveluissa. Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja kerätään kansalaisopiston HelleWi-kurssihallintajärjestelmään. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi.
 
Tietoja tarvitaan henkilön tunnistamisen lisäksi muun muassa laskutusta, kurssitiedotusta, vahvistusilmoitusta, tilastointia ja palautteen keräämistä vasten. Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua 9 Sulkavan kunnan henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Arkistolaitos ja Kuntaliitto) sekä hyviä tietosuojakäytänteitä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta.
 
Ajankohtaisin tietosuojaseloste löytyy Sulkavan kunnan www.sivuilta:
https://sulkava.fi/wp-content/uploads/2019/08/Kansalaisopisto21072019.pdf
 
Kansalaisopiston opiskelu, opetusjärjestelyt ja tilat ovat mahdollisimman esteettömiä. Jos koet, että esteettömyys ei toteudu kurssillasi tai tarvitset kurssillasi henkilökohtaista avustajaa, ole yhteydessä kurssin opettajaan tai toimialueen vastuuhenkilöön. Opiskelijan tulee tarvittaessa hankkia itse henkilökohtainen avustajansa. Jos sinulla on kurssin aikana tunne, että sinua ei hyväksytä omana itsenäsi, voit ottaa asian esille kurssin aikana tai tarvittaessa opettajan kanssa kurssin opetusajan ulkopuolella. Lisätietoja opiston esteettömyydestä voit lukea opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi.
 

Esteettömyys

Kansalaisopiston lähiopiskelu, opetusjärjestelyt ja tilat ovat mahdollisimman esteettömiä. Jos koet, että esteettömyys ei toteudu kurssillasi tai tarvitset kurssillasi henkilökohtaista avustajaa, ole yhteydessä kurssin opettajaan tai toimialueen vastuuhenkilöön. Opiskelijan tulee tarvittaessa hankkia itse henkilökohtainen avustajansa. Jos sinulla on kurssin aikana tunne, että sinua ei hyväksytä omana itsenäsi, voit ottaa asian esille kurssin aikana tai tarvittaessa opettajan kanssa kurssin opetusajan ulkopuolella. Lisätietoja kansalaisopiston esteettömyydestä voit lukea opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi.
 

Oppitunnin peruuntuminen

Oppitunnin peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä tai puhelimitse. Jokaviikkoinen opintoryhmä (1-2 t) voi peruuntua kerran lukukauden aikana, esim. opettajan sairastumisen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän, opisto hankkii sijaisen tai pidetään yksi tai useampi korvauskerta.

 

Vakuutukset lähi- ja etäopetuksessa

Sulkavan kunnalla on kaikkia kuntalaisia koskeva kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Se on voimassa kunnan järjestämissä ja valvomissa tilaisuuksissa kansalaisopiston toimialueella. Vakuutus koskee myös Järvi-Saimaan kansalaisopiston opiskelijoita. Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun oppilas/opiskelija osallistuu kansalaisopiston opetukseen ja/tai suorittaa kurssin Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua 13 opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin/kurssiin kuuluvia tehtäviä. Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään kurssiohjelmaan merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on kansalaisopiston etäopetuskurssiin kuuluva tehtävä tai toiminta. Vakuutus ei ole voimassa, kun oppilas/opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä, eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana.
 
Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut kansalaisopiston opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. HUOM! Tapaturman sattuessa hoitoon on hakeuduttava vuorokauden sisällä.
 
Edellisestä poiketen kansalaisopiston toimialueen ulkopuolisilla opintomatkoilla osallistujilla on oltava oma matkatavaravakuutus. Opiskelijoiden valmistamia teoksia ei ole vakuutettu. Myöskään opiskelijan lainaamia soittimia ei ole vakuutettu, joten lainattu soitin on lainaajan vastuulla. Kansalaisopisto ei korvaa lasinsulatuksessa, posliinin ja keramiikan poltossa vaurioituneita töitä.
 

Tiedottaminen

Kurssiohjelmaan tulevista muutoksista, kansalaisopiston tapahtumista ym. tiedotetaan mm. jokaisen opistokunnan paikallislehdessä, nettisivuilla ja Facebookissa. Kurssien äkillisistä peruuntumisista ja muista kursseihin liittyvistä asioista lähetämme viestit ryhmätekstiviestipalvelun kautta, joten et voi vastata saamaasi viestiin.

Opintoryhmien kuvaaminen

Opintoryhmien toimintaa, opiston tapahtumia ja visuaalisten taiteiden kurssitöitä valokuvataan. Valokuvia julkaistaan kansalaisopiston www-sivuilla, Facebookissa ja opinto-oppaassa. Niitä voidaan käyttää myös kansalaisopiston mainonnassa ja markkinoinnissa.

Todistukset

Opiskelusta annetaan kurssin päätyttyä pyydettäessä osallistumistodistus. Todistus on ilmainen lukuvuoden aikana. Myöhemmin toimitettuna todistusmaksu on 10 €/kurssi. Taiteen perusopetuksen todistusta voit pyytää toimistosta, kun arvelet 500 opintotuntia on suoritettu tai kun olet lopettamassa opintojasi kansalaisopistossa. Todistus on ilmainen.

Opetustilat hajusteettomia ja syrjinnästä vapaita alueita

Järvi-Saimaan kansalaisopiston opetustilat ovat hajusteettomia. Tuntien aikana tulisi välttää voimakkaiden hajusteiden käyttöä. Kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti 14 Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua kansalaisopisto on syrjinnästä vapaa alue. Toivomme, että jokainen huomioi asian osallistuessaan kansalaisopiston tapahtumiin ja opetukseen.

Opistolaiskunta

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kaikki opiskelijat kuuluvat opistolaiskuntaan ja ovat tervetulleita osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Sulkavalla toimii kansalaisopiston opistolaisyhdistys, jonka puheenjohtajana on Sirpa Ruottinen, puh. 050 365 0058.