Tervetuloa kansalaisopistoon!

Koulutustehtävämme on edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä. Koulutustehtäväämme olemme vastanneet suunnittelemalla monipuolisen ja laadukkaan opinto-ohjelman. Tule mukaan oppimaan ja harrastamaan!

 

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN ALKAMINEN

Kansalaisopiston perustamisen paikkakunnalle mahdollisti vuonna 1962 voimaan tullut laki. Sulkavan valtuusto päätti Sulkavan liittymisestä Juvan kansalaisopiston sivuosastoksi vuonna 1968. Samana vuonna siihen liittyi myös Rantasalmi ja seuraavana vuonna Puumala. (Seppänen & Soikkanen 2002, 492–493.) Ensimmäisenä toimintavuonna Sulkavan sivuosastossa opiskeli 271 henkilöä. Määrä nousi nopeasti jo toiminnan alkuvaiheessa. Opiskelijamäärä alkoi kuitenkin laskea lukuvuonna 1973–74, jolloin Sulkavalla alkoi viritä ajatus oman opiston perustamisesta. Sulkavan kunnanvaltuusto päätti anoa lupaa oman opiston perustamisesta Sulkavalle vuonna 1975. Opiskelijamäärä nousi 834:een opiskelijaan. Opiston opiskelijamäärät ovat vuosien saatossa olleet 15–20 % asukasluvusta. (Seppänen ym. 2002, 493.)

RaJuPuSu-opisto aloitti toimintansa vuonna 2004 Sulkavan, Juvan, Rantasalmen ja Puumalan yhteistyönä. Puumalasta tuli opiston isäntäkunta. Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen kunnan kansalaisopistoyhteistyö Puumalan kanssa päättyi RaJuPuSu-opistossa 31.12.2013. Järvi-Saimaan kansalaisopisto aloitti toimintansa 1.1.2014. Opiston opiskelijamäärät ovat pysyneet ennallaan noin 20 %:n asukasluvusta.

Lähde: Seppänen, P. & Soikkanen, H. 2002. Vuosien 1860–2000 Sulkava. Finnreklama Oy.

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUKSET

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2018

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma