Opiskeluinfo

Esteettömyys

Kansalaisopiston lähiopiskelu, opetusjärjestelyt ja tilat ovat mahdollisimman esteettömiä. Jos koet, että esteettömyys ei toteudu kurssillasi tai tarvitset kurssillasi henkilökohtaista avustajaa, ole yhteydessä kurssin opettajaan tai toimialueen vastuuhenkilöön. Opiskelijan tulee tarvittaessa hankkia itse henkilökohtainen avustajansa. Jos sinulla on kurssin aikana tunne, että sinua ei hyväksytä omana itsenäsi, voit ottaa asian esille kurssin aikana tai tarvittaessa opettajan kanssa kurssin opetusajan ulkopuolella. Lisätietoja kansalaisopiston esteettömyydestä voit lukea opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta

Oppitunnin peruuntuminen

Oppitunnin peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä tai puhelimitse. Jokaviikkoinen opintoryhmä (1-4 t) voi peruuntua kerran lukukauden aikana, esim. opettajan sairastumisen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän, opisto hankkii sijaisen tai pidetään yksi tai useampi korvauskerta.

Vakuutukset lähi- ja etäopetuksessa

Sulkavan kunnalla on kaikkia kuntalaisia koskeva kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Se on voimassa kunnan järjestämissä ja valvomissa tilaisuuksissa kansalaisopiston toimialueella. Vakuutus koskee myös Järvi-Saimaan kansalaisopiston opiskelijoita. Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun oppilas/opiskelija osallistuu kansalaisopiston opetukseen ja/tai suorittaa kurssin Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua 13 opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin/kurssiin kuuluvia tehtäviä. Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään kurssiohjelmaan merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on kansalaisopiston etäopetuskurssiin kuuluva tehtävä tai toiminta. Vakuutus ei ole voimassa, kun oppilas/opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä, eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana.

Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut kansalaisopiston opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. HUOM! Tapaturman sattuessa hoitoon on hakeuduttava vuorokauden sisällä.

Edellisestä poiketen kansalaisopiston toimialueen ulkopuolisilla opintomatkoilla osallistujilla on oltava oma matkatavaravakuutus. Opiskelijoiden valmistamia teoksia ei ole vakuutettu. Myöskään opiskelijan lainaamia soittimia ei ole vakuutettu, joten lainattu soitin on lainaajan vastuulla. Kansalaisopisto ei korvaa lasinsulatuksessa, posliinin ja keramiikan poltossa vaurioituneita töitä.

Tiedottaminen

Opinto-oppaaseen tulevista muutoksista, kansalaisopiston tapahtumista ym. tiedotetaan Facebookissa ja opiston nettisivuilla. Kurssien äkillisistä peruuntumisista ja muista kursseihin liittyvistä asioista lähetämme viestit ryhmätekstiviestipalvelun kautta, joten et voi vastata saamaasi viestiin.

Opintoryhmien kuvaaminen

Opintoryhmien toimintaa, opiston tapahtumia ja visuaalisten taiteiden kurssitöitä valokuvataan. Valokuvia julkaistaan kansalaisopiston www-sivuilla, Facebookissa ja opinto-oppaassa. Niitä voidaan käyttää myös kansalaisopiston mainonnassa ja markkinoinnissa.

Todistukset

Opiskelusta annetaan kurssin päätyttyä pyydettäessä osallistumistodistus. Todistus on ilmainen lukuvuoden aikana. Myöhemmin toimitettuna todistusmaksu on 10 €/kurssi. Taiteen perusopetuksen todistusta voit pyytää toimistosta, kun 500 opintotuntia on suoritettu tai kun olet lopettamassa opintojasi kansalaisopistossa. Todistus on ilmainen.

Opetustilat hajusteettomia ja syrjinnästä vapaita alueita

Järvi-Saimaan kansalaisopiston opetustilat ovat hajusteettomia. Tuntien aikana tulisi välttää voimakkaiden hajusteiden käyttöä. Kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti kansalaisopisto on syrjinnästä vapaa alue. Toivomme, että jokainen huomioi asian osallistuessaan kansalaisopiston tapahtumiin ja opetukseen.

Opistolaiskunta

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kaikki opiskelijat kuuluvat opistolaiskuntaan ja ovat tervetulleita osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Sulkavalla toimii kansalaisopiston opistolaisyhdistys, jonka puheenjohtajana on Sirpa Ruottinen, puh. 050 365 0058.

Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus. Henkilötiedon käyttö Sulkavan kunnan palveluissa Järvi-Saimaan kansalaisopiston ylläpitäjänä toimii Sulkavan kunta. Kun opiskelija ilmoittautuu Järvi-Saimaan kansalaisopiston kursseille, on hän asiakkaana Sulkavan kunnan palveluissa. Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja kerätään kansalaisopiston HelleWi-kurssihallintajärjestelmään. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi.

Tietoja tarvitaan henkilön tunnistamisen lisäksi muun muassa laskutusta, kurssitiedotusta, vahvistusilmoitusta, tilastointia ja palautteen keräämistä vasten. Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua 9 Sulkavan kunnan henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Arkistolaitos ja Kuntaliitto) sekä hyviä tietosuojakäytänteitä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta.

Ajankohtaisin tietosuojaseloste löytyy Sulkavan kunnan www.sivuilta:

https://sulkava.fi/wp-content/uploads/2019/08/Kansalaisopisto21072019.pdf

Scroll to Top