Kurssimaksut

Kansalaisopiston opetus on maksullista. Kurssin hinta on mainittu kurssitiedoissa. Kansalaisopiston kurssien maksut kattavat koko lukuvuoden opetuksen. Kansalaisopisto laskuttaa kurssit, netti-ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta maksaminen ei ole mahdollista. Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat, kopiot ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin tai kopiot, siitä on erillinen maininta kurssikuvauksen yhteydessä. Maksamattomat laskut menevät perintään, jonka hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto lisää laskun loppusummaan viivästyskoron. Tarvittaessa ennen kurssilaskun eräpäivää maksuasioissa voi ottaa yhteyttä kansalaisopiston toimistoon, p. 044 417 5220. Ilmoita kevätlukukauden peruminen kansalaisopiston toimistoon viimeistään 31.10.2023.

Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa

Järvi-Saimaan kansalaisopisto ei vastaa kansalaisopistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista kansalaisopistolle ja sen ylläpitäjälle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää opinto-oppaaseen merkityn kurssitoiminnan toteuttamisen. Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, johon ei voi etukäteen valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi kulkutauti, viranomaisen antama kielto tai määräys.

Kurssin siirtäminen lähiopetuksesta etäopetukseen tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin

Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Jos viranomaisten rajoitukset sallivat, etäopetuskurssi voidaan palauttaa lähiopetuskurssiksi. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Kurssimaksua ei palauteta, jos kurssi siirretään lähiopetuskurssista etäopetuskurssiksi. Opinto-oppaaseen on merkitty tähdellä (*) kaikki ne kurssit, jotka voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.

Kurssimaksun palautuksen ehdot

  1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
  2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Kurssimaksupalautuksissa noudatetaan Sulkavan peruspalvelulautakunnan 13.5.2020 tekemää päätöstä kurssimaksujen palautuksista (§ 24).

Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston Sulkavan toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

Lukuvuosimaksu

Lukuvuosimaksun 195 € maksamalla voit osallistua lukuvuoden aikana enintään kuudelle kurssille kaikissa kolmessa kunnassa lukuun ottamatta erikoiskursseja, yksinlaulua ja instrumenttiopetusta. Jos haluat maksaa lukuvuosimaksun, ota yhteyttä toimistoon. Lukuvuosimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu kurssi ei alkaisikaan. Lukuvuosimaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan näyttelijöiden kurssimaksut sisältyvät yleiseen lukuvuosimaksuun. Sinun ei tarvitse enää syksyllä ilmoittautua itse kurssille, jos olet antanut jatkamisilmoituksen keväällä tai jos uudet opiskelijat ovat antaneet henkilötietonsa musiikkiteatterivastaavalle kevään tai kesän aikana. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Lukuvuosimaksu on voimassa 1.8.2023–31.5.2024 välisenä aikana. Lukuvuosimaksuja voi maksaa useita/henkilö. Jos opiskelee esim. 12 kurssia lukuvuoden aikana, voi maksaa kaksi lukuvuosimaksua. Lukuvuosimaksu sisältää kopiokuluja 5 €/lukuvuosi.

Opetustunnin pituus on 45 min ja mahdolliset tauot sisältyvät opinto-oppaan tuntimääriin.

Materiaali- ja kopiointimaksut

Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat, kopiot ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin tai kopiokulut, siitä on erillinen maininta kurssikuvauksen yhteydessä.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin kurssiohjelmassa ja kurssimaksuissa.

Kurssimaksun maksaminen Smartum liikunta-, liikunta- ja kulttuurisetelillä tai ePassilla

Setelit ovat henkilökohtaisia maksuvälineitä, joten niillä voi maksaa vain oman liikunta- ja kulttuuriin liittyvien lähi- ja etäopetuskurssien maksun, ei muiden maksua (esim. perheenjäsen).

Toimita maksusetelit ilmoittautumisen jälkeen mahdollisimman pian kansalaisopiston toimistoon.

Smartum-seteleillä ja ePassilla maksettaessa summan täytyy olla riittävä koko laskun maksamiseen, koska toimistoissa ei ole käteiskassaa eikä kansalaisopisto lähetä osalaskuja. Seteleillä ei voi maksaa materiaaleja ja kopiomaksuja, lukuun ottamatta lähi- ja etäopetuskursseja, joissa materiaalit ja kopiomaksut kuuluvat hintaan. Verohallinnon ohjeistukseen perustuen taiteen perusopetuksen kursseja tai muita tutkintoon johtavia kursseja liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai ePassilla ei voi maksaa.

HUOM! Kansalaisopisto ei palauta liikunta- ja kulttuurisetelillä maksettua lähi- tai etäopetuskurssimaksua, mikäli opiskelija peruu kurssin. Sitä vastoin, jos lähi- tai etäopetuskurssin peruuntuminen johtuu kansalaisopistosta, opiskelija voi siirtää maksun johonkin toiseen kansalaisopiston saman lukuvuoden kurssiin. Jos lähiopetuskurssi joudutaan perumaan kansalaisopistosta tai sen ylläpitäjän ulkopuolisen tekijän johtuvasta syystä (force majeure -tilanne), liikunta- ja kulttuurisetelillä maksettua kurssimaksua ei palauteta.

ePassilla voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä puhelimitse, netissä tai kansalaisopiston toimistoissa.

Musiikin kurssimaksut lähi- ja etäopetuksessa

Kaikissa kansalaisopiston toimipisteissä musiikin instrumenttiopetus on henkilökohtaista yksityisopetusta. Henkilökohtaisen tunnin pituus on 20, 30 tai 40 minuuttia. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena, jolloin tunnin pituus on esim. 90 minuuttia. Musiikin opetukseen voi osallistua esikouluiästä lähtien. Opiskelijalla täytyy olla opiskeltava soitin kotona.

Sulkavan ja Juvan toimipiste

Sulkavan ja Juvan toimipisteessä toteutetaan musiikin kursseja, jotka sisältyvät alla oleviin lukukausimaksuihin. Opetus ei sisälly taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään. Halutessaan opiskelija voi osallistua Rantasalmen toimipisteessä toteutettavaan taiteen perusopetukseen. Tällöin kurssit laskutetaan taiteen perusopetukseen sisältyvän kurssihinnoittelun mukaan. Sulkavalla soitinkaruselliin voivat osallistua 6–8-vuotiaat.

Musiikin lukukausimaksut lähi- ja etäopetuksessa

Vapaaseen sivistystyöhön sisältyvän opetuksen syyslukukausi 98 € ja kevätlukukausi 107 € sisältävät yhden instrumentin (20 min) esim. harmonikka, piano tai yksinlaulu (20 min) ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita opettajan suosituksesta myös yhden soittimen (30 min) tai yksinlaulun (30 min), jolloin lukukausi syyslukukaudelta 128 € ja kevätlukukaudelta 137 €. Kurssimaksut koskevat koko lukukautta, ei yksittäistä opetuskertaa. Kurssimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Rantasalmen toimipiste

Rantasalmen toimipisteen musiikinopetus on pääasiassa taiteen perusopetusta (TPO) ja noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Rantasalmella kaikki taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään kuuluvilla soittotunneilla käyvät puhallin- ja lyömäsoittajat ovat velvollisia osallistumaan yhteissoittoon jossakin Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen orkestereista. Uusien opetussuunnitelmien mukaan yhteissoittoon kannustetaan myös muissa instrumenteissa (kuten piano, kitara, sähköbasso). Soitinvalmennukseen Rantasalmella voivat osallistua viisi vuotta täyttäneet. Rantasalmella annetaan taiteen perusopetusta myös teatteritaiteessa. Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvan musiikin opetuksessa (esim. harmonikka), on normaalit kurssimaksut.

Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut syyslukukaudelta 103 € ja kevätlukukaudelta 112 €

Lukukausimaksu sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. huilu, piano tai lyömäsoittimet ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija. Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan soittajien kurssimaksut sisältyvät musiikin lukukausimaksuun. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja ja jos soittaja ei osallistu millekään muulle musiikkikurssille kansalaisopistossa kuin musikaaliorkesteriin. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Lisäksi Rantasalmella:

Lisäinstrumentti eli sivusoitin 20 min (vain pääsoittimessaan perustaso 2:n suorittaneet, jos paikkoja on vapaana) 103 €/syyslukukausi ja 112 €/kevätlukukausi. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Instrumentissaan vähintään perustaso 1:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 30 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 133 €/syksy ja 142 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Instrumentissaan vähintään perustaso 3:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 40 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 163 €/syksy ja 172 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Opintoseteliavustus

Opetushallitus myöntää opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää korvaamaan tai alentamaan opiskelijoiden kurssimaksuja. Lukuvuonna 2023-2024 avustus kohdennetaan erityisryhmien opetukseen ja kyläryhmille. Avustusta saavat työttömät, eläkkeellä olevat, maahanmuuttajat, oppimisvaikeuksia kokevat sekä perusopetuksen jälkeistä koulutusta vailla olevat. Avustus ei koske lukuvuosimaksua. Opintoseteliavustusta ei saa netti-ilmoittautumisella. Opintosetelillä tuetut kurssit lukuvuonna 2023-2024 on mainittu opinto-oppaan sivulla 3.

Kansalaisopiston tenttipalvelu

Tarvittaessa kansalaisopisto voi hoitaa esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttien valvontoja. Valvontamaksu on 35 €/tentti. Valvonnasta on sovittava rehtorin ja tenttaavan oppilaitoksen kanssa.

Scroll to Top