Kurssimaksut

Kansalaisopiston opetus on maksullista. Kurssin hinta on mainittu kurssitiedoissa. Kansalaisopisto laskuttaa kurssit, netti-ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta maksaminen ei ole mahdollista. Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa oppikirjat, kopiot ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin tai kopiot, siitä on erillinen maininta kurssikuvauksen yhteydessä. Maksamattomat laskut menevät perintään, jonka hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto lisää laskun loppusummaan viivästyskoron. Tarvittaessa ennen kurssilaskun eräpäivää maksuasioissa voi ottaa yhteyttä kansalaisopiston toimistoon, p. 044 417 5220. Järvi-Saimaan kansalaisopisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin opinto-ohjelmassa ja kurssimaksuissa.

Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen sattuessa

Järvi-Saimaan kansalaisopisto ei vastaa kansalaisopistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista kansalaisopistolle ja sen ylläpitäjälle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää opinto-oppaaseen merkityn kurssitoiminnan toteuttamisen. Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, johon ei voi etukäteen valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi kulkutauti, viranomaisen antama kielto tai määräys.

Kurssin siirtäminen lähiopetuksesta etäopetukseen tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin

Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Jos viranomaisten rajoitukset sallivat, etäopetuskurssi voidaan palauttaa lähiopetuskurssiksi. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Kurssimaksua ei palauteta, jos kurssi siirretään lähiopetuskurssista etäopetuskurssiksi. Opinto-oppaaseen on merkitty tähdellä (*) kaikki ne kurssit, jotka voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.

Kurssimaksun palautuksen ehdot

  1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
  2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Kurssimaksupalautuksissa noudatetaan Sulkavan peruspalvelulautakunnan 13.5.2020 tekemää päätöstä kurssimaksujen palautuksista (§ 24).

Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston Sulkavan toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

Lukukausimaksu 100 €

Lukukausimaksun 100 € maksamalla voit osallistua lukukauden aikana enintään kolmelle kurssille kaikissa kolmessa kunnassa lukuun ottamatta erikoiskursseja, yksinlaulua ja instrumenttiopetusta. Halutessasi lukukausimaksun, ota yhteyttä toimistoon. Lukukausimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu kurssi ei alkaisikaan.

Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan näyttelijöiden kurssimaksut sisältyvät yleiseen lukukausimaksuun. Sinun ei tarvitse enää syksyllä ilmoittautua itse kurssille, jos olet antanut jatkamisilmoituksen keväällä tai jos uudet opiskelijat ovat antaneet henkilötietonsa musiikkiteatterivastaavalle kevään tai kesän aikana. Lukiolaisille lukukausimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Lukukausimaksu on voimassa 1.8. – 31.12.2024. Lukukausimaksuja voi maksaa useita/henkilö. Jos opiskelee esim. 6 kurssia lukukauden aikana, voi maksaa kaksi lukukausimaksua. Lukukausimaksu sisältää kopiokuluja 5 €/lukukausi.

Opetustunnin pituus on 45 min ja mahdolliset tauot sisältyvät opinto-oppaan tuntimääriin.

Materiaali- ja kopiointimaksut

Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa oppikirjat, kopiot ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin tai kopiokulut, siitä on erillinen maininta kurssikuvauksen yhteydessä.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin opinto-ohjelmassa ja kurssimaksuissa.

Kurssimaksun maksaminen Smartum liikunta- ja kulttuurisetelillä tai ePassilla

Setelit ovat henkilökohtaisia maksuvälineitä, joten niillä voi maksaa vain oman liikunta- ja kulttuuriin liittyvien lähi- ja etäopetuskurssien maksun, ei muiden maksua (esim. perheenjäsen).

Toimita maksusetelit ilmoittautumisen jälkeen mahdollisimman pian kansalaisopiston toimistoon.

Smartum-seteleillä ja ePassilla maksettaessa summan täytyy olla riittävä koko laskun maksamiseen, koska toimistoissa ei ole käteiskassaa eikä kansalaisopisto lähetä osalaskuja. Seteleillä ei voi maksaa materiaaleja ja kopiomaksuja. Verohallinnon ohjeistukseen perustuen taiteen perusopetuksen kursseja tai muita tutkintoon johtavia kursseja liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai ePassilla ei voi maksaa. Muista lähettää Smartum-saldolla maksaessasi kuva kuitista toimistoon.

HUOM! Kansalaisopisto ei palauta liikunta- ja kulttuurisetelillä maksettua lähi- tai etäopetuskurssimaksua, mikäli opiskelija peruu kurssin. Sitä vastoin, jos lähi- tai etäopetuskurssin peruuntuminen johtuu kansalaisopistosta, opiskelija voi siirtää maksun johonkin toiseen kansalaisopiston saman lukukauden kurssiin. Jos lähiopetuskurssi joudutaan perumaan kansalaisopistosta tai sen ylläpitäjän ulkopuolisen tekijän johtuvasta syystä (force majeure -tilanne), liikunta- ja kulttuurisetelillä maksettua kurssimaksua ei palauteta.

ePassilla voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä puhelimitse, netissä tai kansalaisopiston toimistoissa.

Musiikin kurssimaksut lähi- ja etäopetuksessa

Kaikissa kansalaisopiston toimipisteissä musiikin instrumenttiopetus on henkilökohtaista yksityisopetusta. Henkilökohtaisen tunnin pituus on 20, 30 tai 40 minuuttia. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena, jolloin tunnin pituus on esim. 90 minuuttia. Musiikin opetukseen voi osallistua esikouluiästä lähtien. Opiskelijalla täytyy olla opiskeltava soitin kotona.

Sulkavan ja Juvan toimipiste

Sulkavan ja Juvan toimipisteessä toteutetaan musiikin kursseja, jotka sisältyvät alla oleviin lukukausimaksuihin. Opetus ei sisälly taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään. Halutessaan opiskelija voi osallistua Rantasalmen toimipisteessä toteutettavaan taiteen perusopetukseen. Tällöin kurssit laskutetaan taiteen perusopetukseen sisältyvän kurssihinnoittelun mukaan. Sulkavalla soitinkaruselliin voivat osallistua 6–8-vuotiaat.

Musiikin lukukausimaksut lähi- ja etäopetuksessa

60 € (20 min), 78 € (30 min) ja 96 € (40 min). Lukukausimaksu sisältää yhden instrumentin esim. harmonikka, piano tai yksinlaulu ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai yhtyeet. Lukukausimaksut koskevat koko syyslukukautta, ei yksittäistä opetuskertaa. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukukausi/opiskelija. Jos aloitat musiikin opiskelun kesken lukukauden, tämä huomioidaan lukukausimaksuissa.

Rantasalmen toimipiste

Rantasalmen toimipisteen musiikinopetus on pääasiassa taiteen perusopetusta (TPO) ja noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Rantasalmella kaikki taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään kuuluvilla soittotunneilla käyvät puhallin- ja lyömäsoittajat ovat velvollisia osallistumaan yhteissoittoon jossakin Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen orkestereista. Uusien opetussuunnitelmien mukaan yhteissoittoon kannustetaan myös muissa instrumenteissa (kuten piano, kitara, sähköbasso). Soitinvalmennukseen Rantasalmella voivat osallistua viisi vuotta täyttäneet. Rantasalmella annetaan taiteen perusopetusta myös teatteritaiteessa. Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvan musiikin opetuksessa (esim. harmonikka), on normaalit kurssimaksut.

Taiteen perusopetuksen lukukausimaksu syyslukukaudelta 103 €

Lukukausimaksu sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. huilu, piano tai lyömäsoittimet ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukukausi/opiskelija. Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan soittajien kurssimaksut sisältyvät musiikin lukukausimaksuun. Lukiolaisille lukukausimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja ja jos soittaja ei osallistu millekään muulle musiikkikurssille kansalaisopistossa kuin musikaaliorkesteriin. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.

Lisäksi Rantasalmella:

Lisäinstrumentti eli sivusoitin 20 min (vain pääsoittimessaan perustaso 2:n suorittaneet, jos paikkoja on vapaana) 103 €/syyslukukausi. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukukausi/opiskelija.

Instrumentissaan vähintään perustaso 1:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 30 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 133 €/syksy. Lukukausimaksu sisältää kopiokuluja 5 €/lukukausi/opiskelija.

Instrumentissaan vähintään perustaso 3:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 40 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 163 €/syksy. Lukukausimaksu sisältää kopiokuluja 5 €/lukukausi/opiskelija.

Opintosetelillä tuetut kurssit syyslukukaudella 2024

Opetushallitus myöntää opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää korvaamaan tai alentamaan opiskelijoiden kurssimaksuja. Syyslukukaudella 2024 avustus kohdennetaan erityisryhmien opetukseen ja kyläryhmille. Opintoseteliavustus myönnetään automaattisesti kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Avustusta saavat työttömät, eläkkeellä olevat, maahanmuuttajat, oppimisvaikeuksia kokevat sekä perusopetuksen jälkeistä koulutusta vailla olevat. Avustus ei koske lukukausimaksua. Opintoseteliavustusta ei saa netti-ilmoittautumisella.

Kansalaisopiston tenttipalvelu

Tarvittaessa kansalaisopisto voi hoitaa esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttien valvontoja. Valvontamaksu on 35 €/tentti. Valvonnasta on sovittava rehtorin ja tenttaavan oppilaitoksen kanssa.

Scroll to Top