Kehittämishankkeet

Hankeyhteistyötä                                                   

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on mukana Oulu-opiston ja Meri-Pohjolan opistopiirin JOTPA-rahoitteisessa JODY-hankkeessa. Hankkeella tuetaan työikäisten digitaitoja. Hankkeeseen voi tutustua alla olevan linkin kautta.

JODY – Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa – Meri-Pohjolan opistopiiri (meripohjolanopistopiiri.fi)

Opisto on myös mukana Mäntyharjun ja Mikkelin kansalaisopistojen LAKE-hankkeessa, jossa kehitetään Etelä-Savon kansalaisopistojen yhteistä opetusportaalia.

Scroll to Top