Valtionosuuksien vähenemisen vaikutukset Järvi-Saimaan kansalaisopistossa ja syksyn 2024 opinto-oppaan valmistelu

Kansalaisopiston toimintaa ylläpidetään suurimmalta osin valtionosuuksien avulla. Siihen lisätään jokaisen kunnan oma rahoitus ja myös kurssimaksut. Vuoden 2023 aikana saatiin useampaan kertaan kuulla valtionvarainministeriöstä, että vapaaseen sivistystyöhön suunnitellaan merkittäviä leikkauksia. Joulukuussa 2023 julkaistiin lopulliset valtionosuuksien määrät, jotka vähentävät valtionrahoitustamme n. 14 %.

Kansalaisopiston henkilökunta on tehnyt jo vuoden alusta suunnittelutyötä voidaksemme jatkaa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen elinikäisen oppimisen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja mielekkään tekemisen arvokasta tehtävää. Näin osallistumme omalta osaltamme Etelä-Savon elinvoimaisuuteen, vetovoimaan ja pitovoimaan.

Työmme jatkuu edelleen, ja tiedotamme myös jatkossa muutoksista.

Kevään 2024 kurssien tuntimäärät on suunniteltu aiemmalla rahoituksella, joten leikkausten takia pystymme suunnittelemaan tässä vaiheessa vain syksyn 2024 opetuksen, josta tehdään koteihin jaettava opas tavalliseen tapaan.

Kevään 2025 kurssit julkaisemme uuden oppaan muodossa myöhemmin tänä vuonna.

Scroll to Top