Kehittämishankkeet

Hankkeet vuosina 2020–2021

 

Heikkoja perustaitoja ja digitaalisia valmiuksia vahvistavat koulutushankkeet 2020                                                          

Järvi-Saimaan kansalaisopiston saama valtionavustus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteistä Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on muun muassa ehkäistä eriarvoisuutta ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Koulutusten kohderyhmänä ovat tukea digitaitoihin tarvitsevat aikuiset, mm. työttömät, eläkeläiset sekä maahanmuuttajat.
 
Hankkeiden päätavoitteena on kehittää Järvi-Saimaan kansalaisopiston hakevaa ja etsivää toimintaa kansalaisopiston toimialueella Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen kunnan eri toimijoiden kanssa. Hankkeiden myötä annetaan kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua laajemmin aktiivisuutta ja osallistuvuutta tukeviin kunnan järjestämiin peruspalveluihin. Näin kansalaisopiston toimialueella olevia kuntia tuetaan syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävässä toiminnassa.
 

Aktiivisena ikääntyminen - keinoja hyvään elämään -hanke     

Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisrahaa vuosille 2020–2021. Hankkeen Aktiivisena ikääntyminen – keinoja hyvään elämään tavoitteena on kehittää kansalaisopiston eri toimipisteissä erilaisia toimintoja yhteistyössä paikallisten eläkeläisjärjestöjen ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa.