Tietoa opistosta

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN ALKAMINEN

Kansalaisopiston perustamisen paikkakunnalle mahdollisti vuonna 1962 voimaan tullut laki. Sulkavan valtuusto päätti Sulkavan liittymisestä Juvan kansalaisopiston sivuosastoksi vuonna 1968. Samana vuonna siihen liittyi myös Rantasalmi ja seuraavana vuonna Puumala. (Seppänen & Soikkanen 2002, 492–493.) Ensimmäisenä toimintavuonna Sulkavan sivuosastossa opiskeli 271 henkilöä. Määrä nousi nopeasti jo toiminnan alkuvaiheessa. Opiskelijamäärä alkoi kuitenkin laskea lukuvuonna 1973–74, jolloin Sulkavalla alkoi viritä ajatus oman opiston perustamisesta. Sulkavan kunnanvaltuusto päätti anoa lupaa oman opiston perustamisesta Sulkavalle vuonna 1975. Opiskelijamäärä nousi 834:een opiskelijaan. Opiston opiskelijamäärät ovat vuosien saatossa olleet 15–20 % asukasluvusta. (Seppänen ym. 2002, 493.)

RaJuPuSu-opisto aloitti toimintansa vuonna 2004 Sulkavan, Juvan, Rantasalmen ja Puumalan yhteistyönä. Puumalasta tuli opiston isäntäkunta. Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen kunnan kansalaisopistoyhteistyö Puumalan kanssa päättyi RaJuPuSu-opistossa 31.12.2013. Järvi-Saimaan kansalaisopisto aloitti toimintansa 1.1.2014. Opiston opiskelijamäärät ovat pysyneet ennallaan noin 20 %:n asukasluvusta.

Lähde: Seppänen, P. & Soikkanen, H. 2002. Vuosien 1860–2000 Sulkava. Finnreklama Oy.

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUKSET

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus 2021

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

TIETOSUOJASELOSTE

https://sulkava.fi/asiointi/henkilotiedon-kasittely-ja-tietosuojaselosteet/kansalaisopiston-asiakas-henkilosto-ja-kurssihallinta/

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Järvi-Saimaan kansalaisopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa mahdollisimman hyvän saavutettavuuden. Tässä yhteydessä saavutettavuudella tarkoitetaan, että kansalaisopiston www-sivujen sisällöt on kirjoitettu mahdollisimman selkeällä kielellä niin, että ne ovat helposti kaikkien käytettävissä ja ymmärrettävissä. Kansalaisopisto myös päivittää www-sivuja säännöllisesti.

Vaatimustenmukaisuus

Järvi-Saimaan kansalaisopiston www-sivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston www-sivuilla on pyritty ottamaan huomioon eri-ikäiset opiskelijat. Www-sivut on laadittu myös niin, että niitä voi hyödyntää yhdenvertaisesti myös erityisen tuen tarvitsevat opiskelijat: Www-sivuilla käytetään selkeää kieltä, tapahtumakalenteri täydentää opinto-oppaan kurssitarjontaa sekä eri asiat ovat helposti löydettävissä. Www-sivut on pyritty toteuttamaan yhdenmukaisella tyylillä, fontilla ja värityksellä. Www-sivuilla olevissa linkeissä on käytetty yhdenmukaista väritystä.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston www-sivut vastaavat pääosin WCAG 2.1 -standardin kriteerit A- ja AA-tasoilla.

https://www.saavutettavasti.fi/tietoa-saavutettavuudesta/wcag/

Järvi-Saimaan kansalaisopiston saavutettavuusseloste on päivitetty ja linkitetty kansalaisopiston www-sivuille 16.6.2020.

Ei-saavutettava sisältö

Järvi-Saimaan kansalaisopiston www-sivut sisältävät liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia.

Palaute www-sivujen saavutettavuudesta

Järvi-Saimaan kansalaisopisto ottaa mielellään palautetta www-sivujen saavutettavuudesta.

Palautetta voi lähettää sähköpostilla:

  • kansalaisopisto(a)sulkava.fi

Saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli Järvi-Saimaan kansalaisopistosta ei saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, asiasta voi tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston www.saavutettavuusvaatimukset.fi-sivuilta löytyy ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi, puh. 0295 016 000 (vaihde)

Scroll to Top